ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Γεωργίου Κόρδη: «Ευαγγελισμός»Ο Άγγελος έρχεται και η Παναγία προσμένει. Παρθένος και ξαφνιάζεται και απορεί και διαλέγεται με αυτόν με το χέρι το δεξιό. Με το άλλο τ᾽ αδράχτι της διακονίας και της υπομονής κρατεί που χτίζει την απλότητα και την καθαρότητα της καρδιάς, αυτής  που δεν προτρέχει των ενεργειών του θεού και καρτερεί. Παρθένος και απορεί... Και ο ζωγράφος ξανά και ξανά τονίζει την πλευρά αυτή. Γιατί η παρθενικότητά της στηρίζει τη βεβαιότητα μας, την πίστη μας τη σεπτή πως υποστατική η ένωση κι όχι συγκόλληση εξωτερική. Κι άρα ως υποστατική πραγματική και παντοτινή. Κι έτσι πως η σωτηρία ημών βεβαία και τελεία εστί. Εν τέλει δέχεται η Παρθένος και σκύβει την κεφαλή, δουλείας σχήμα διαδηλώνοντας με το σώμα, με το κορμί. Σκύβει βαθιά και υπηρετεί της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο κατά το οποίο ο Λόγος, ο  υιός του Θεού υιός του ανθρώπου γίνεται και εγκαθίσταται στη μήτρα της Παρθένου και παίρνει στην υπόστασή του σάρκα και οστά και άνθρωπος γίνεται  σαν εμάς δίχως την αμαρτία του δικού μας εγωισμού. Και η εικόνα εκφαίνει τούτο το μυστήριο με τρόπο ζωγραφικό δίχως συναισθήματα πολλά και θεατρικότητα και πράγματα ρηχά. Η Παρθένος στέκει αριστερά και καρτερεί την σωτηρία που έρχεται απ' τ᾽ αλλού. Φορά πορφύρα βασιλική αυτή και προϋπαντά τον άγγελο που κινείται ναι ενεργεί όχι δικά του πράγματα, αλλά του κυρίου του τις βουλές. Για τούτο κηρύκειο κρατεί με το έμβλημα αψηλά. Τρία όμοια μαργαριτάρια, αγνά και λευκά όσα της Τριάδας τα πρόσωπα τα άγια. Και δρασκελά και φτάνει και πάντα είναι εδώ... ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΗΜΩΝ... και όλα στην εικόνα είναι στημένα με ρυθμό για να διαδηλώνουν την των πάντων ενότητα που φέρνει το γεγονός. Το γεγονός που ξεκινά την επανένωση του κτιστού  με το άκτιστο. Το γεγονός που εγκαινιάζει την των πάντων ενότητα  μέσα στην ιστορία την του ανθρώπου την τραγική όπου  άρχων  ο  θάνατος και ο χωρισμός. Όλα έρρυθμα και ενωμένα στην εικόνα του Ευαγγελισμού κι όλα στημένα κατενώπιον ημών, μπροστά από κτίσματα πλουμιστά και χαρούμενα ζωσμένα με υφάσματα λαμπρά. Όλα είναι εδώ γιατί και ΣΗΜΕΡΟΝ γίνεται το γεγονός μέσα στον λειτουργικό χωρόχρονο της ευχαριστίας εκεί και τότε που ο χρόνος και ο  τόπος ενοποιούνται και η διαίρεση παύει πια να βασιλεύει και η των πάντων ενότης κυριαρχεί.

Πηγή: http://e-theologia.blogspot.gr

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Με αφορμή τον Ακάθιστο Ύμνο...«Tέτοια ώρα, είναι η ώρα του Ακαθίστου. Ώρα εγκαρδίωσης. Ώρα εμψύχωσης. Ώρα συνάντησης με τον Χριστό και την Παναγία…».

Γράφει ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος, η οξυπέτης γραφή και γλυκύφθογγος γλώσσα του Οικουμενικού Πατριαρχείου...

Μ' ένα κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://eiskopanous.blogspot.gr/2013/04/blog-post_2167.html


«Το πρωτόκτιστον κάλλος…»«Απώλεσα το πρωτόκτιστον κάλλος, και την ευπρέπειάν μου, και άρτι κείμαι γυμνός, και καταισχύνομαι…» (Μ. Κανών).

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

«Εν Σταυρώ…»«Εκπετάσας εν Σταυρώ, τας παλάμας σου Χριστέ, τα έθνη πάντα, τα μακράν από σου, ηγκαλίσω κατεγγύς, στήναι του κράτους σου» (Ωδή γ' του κανόνος της Τετάρτης της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών).

«Τεντώνοντας στον Σταυρό τις παλάμες σου Χριστέ, αγκάλιασες όλα τα έθνη που βρίσκονταν μακριά από σένα να σταθούν κοντά στην κυριαρχία σου».

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

«Δια νηστείας καθαιρόμενοι…»«Δια νηστείας καθαιρόμενοι, αρετών όρει προσέλθωμεν, και ακουσώμεθα τρανώς, τι λαλήσει εν ημίν ο Θεός. Λαλήσει γαρ ειρήνην, και φωτισμόν, και ίασιν, ψυχικών συντριμμάτων» (Ωδή η' του κανόνος της Τρίτης της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών).

«Καθαριζόμενοι με την νηστεία, ας προσεγγίσουμε το όρος των αρετών, και ας ακούσουμε τρανά, τι θα μας πει ο Θεός. Θα μας μιλήσει για την ειρήνη και τον φωτισμό και την ίαση των ψυχικών μας συντριμμάτων».

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Πέμπτη Εβδομάδα των Νηστειών «εις Κοπάνους»Ανακοινώνεται ότι στο Ναό μας, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης Εβδομάδας της φετινής Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελεσθούν οι παρακάτω Ακολουθίες:

Τετάρτη 21 Μαρτίου:
07.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
18.00 μ.μ.: «Ο Μέγας Κανών».

Πέμπτη 22 Μαρτίου («Του Μεγάλου Κανόνος»):
07.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Παρασκευή 23 Μαρτίου:
07.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
18.00 μ.μ.: «Ο Ακάθιστος Ύμνος».

Σάββατο 24 Μαρτίου («Του Ακαθίστου») Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου:
07.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Κυριακή Δ΄ Νηστειών: Ιωάννου της ΚλίμακοςOύτος ο Όσιος Πατήρ ημών Iωάννης ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Iουστίνου του νεωτέρου του ανεψιού του Iουστινιανού, εν έτει φο΄ [570]. Όταν δε έγινε δεκαέξ χρόνων, και έλαβεν εμπειρίαν εις την εγκύκλιον και εξωτερικήν σοφίαν, από τότε επρόσφερε τον εαυτόν του εις τον Θεόν θυσίαν ιερωτάτην. Όθεν αναβάς εις το Σίναιον όρος, επέρνα την ζωήν του υποκάτω εις υποταγήν γέροντος. Όταν δε έφθασεν εις τον εννεακαιδέκατον χρόνον της ηλικίας του, ανεχώρησεν από την υποταγήν, και επήγεν εις το στάδιον της ησυχίας, μακράν από το Kυριακόν της εν τω Σιναίω Σκήτεως, έως πέντε σημεία. Ωνομάζετο δε ο τόπος εκείνος, Θωλάς. Eκεί λοιπόν επέρασεν ο αοίδιμος χρόνους ολοκλήρους τεσσαράκοντα, καταφλεγόμενος καθ’ εκάστην ημέραν από τον διακαή έρωτα, και από το πυρ της του Θεού αγάπης. Oύτος έτρωγε μεν, από όλα τα φαγητά, τα οποία είναι συγχωρημένον να τρώγουν οι Mοναχοί, έτρωγεν όμως από ολίγον. Eποίει δε τούτο και έτρωγεν από όλα τα φαγητά, ίνα ως διακριτικός, τζακίζη πανσόφως το κέρατον της υπερηφανίας, η οποία έμελλε να τον ενοχλή εάν δεν έτρωγεν, ως διαφέροντα από τους άλλους Mοναχούς. Tίς δε δύναται να διηγηθή την πηγήν των δακρύων, οπού έτρεχεν από τους οφθαλμούς του μακαρίου τούτου; Ύπνον δε τόσον ολίγον εκοιμάτο, όσον να μη βλάψη τον νουν του από την υπερβολικήν αγρυπνίαν. Όλος δε ο δρόμος της ζωής του, ήτον προσευχή παντοτινή και αένναος, και έρως προς τον Θεόν ασύγκριτος. Oύτος λοιπόν επειδή απόκτησε κάθε αρετήν, και καλώς επολιτεύθη, διά τούτο ηξιώθη να λάβη παρά Θεού μεγάλας θεωρίας, και προορατικόν χάρισμα. Όθεν όταν ο μαθητής του εκοιμάτο υποκάτω εις μίαν πέτραν, η οποία έμελλε να πέση επάνω του και να τον συντρίψη, τούτο λέγω προγνωρίσας ο Όσιος διά του Aγίου Πνεύματος, εν τω κελλίω καθήμενος, εφάνη καθ’ ύπνους εις τον μαθητήν του, και σηκώσας αυτόν από τον ύπνον, τον ελύτρωσεν από τον θάνατον. Aφ’ ου λοιπόν έφθασεν εις το άκρον της αρετής, και κατεστάθη Hγούμενος του εν τω Σιναίω όρει Mοναστηρίου, αφήκε την πρόσκαιρον ταύτην ζωήν, και απήλθεν εις την αιώνιον. Προ του θανάτου του δε συνέγραψε την πάνσοφον Bίβλον των τριάκοντα θείων και πνευματικών αναβάσεων, ήτοι σκαλοπατίων, η οποία διά τούτο και Kλίμαξ επονομάζεται1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Σημείωσαι, ότι εις τον Όσιον τούτον Iωάννην εγκώμιον έπλεξε Nικήτας ο ρήτωρ, ου η αρχή· «Oυδέν τιμιώτερον αρετής», και Aναστάσιος ο Σιναΐτης, ου η αρχή· «Aεί μεν η του Aγίου Πνεύματος χάρις». (Σώζονται και τα δύω εν τη του Διονυσίου και εν άλλαις.)

(από το βιβλίο: «Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού». Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005).